Ściąganie tekstów będzie możliwe po zarejestrowaniu się i zalogowaniu.

To prywatna strona. Nie wysyłam żadnych reklam ani spamu.

Córka Dwugębnej

Gatunek:

Kategoria:

Katarzyna Urbanowicz ur. 25 listopada 1942 w War¬szawie. Studiowała polonistykę na UW, w 1984 ukończyła Ekonomikę Handlu i Usług.
Jako autorka SF debiutowała w 1986 zbiorem opowiadań Plama na wodzie (Almapress, W.: Plama na wodzie; Tryptyk; Receptura; Podwójny owoc kemi; Zadanie; W dowód zaufania). Jej nostalgiczne, poetyckie, aczkolwiek tradycyjne pod względem formalnym opowiadania, zostają podporządkowane jednoznacznej wymowie moralnej: pytaniu o granice wolności, możliwość decydowania o swym losie. Miłość, przywiązanie do drugiej istoty może stać się rodzajem ubezwłasnowolnienia, pozbawić ją tożsamości. Podobnie dzieje się w czasie „kontaktu" z inną cywilizacją. W utworach Katarzyny Urbanowicz Ziemianie próbują podporządkować sobie innych, nie dostrzegają, bądź nie liczą się z różnorodnymi formami obcej kultury, brutalnie ingerują w psychikę swoich partnerów.
Treść notki zaczerpnięto z: http://encyklopediafantastyki.pl/index.php?title=Strona_g%C5%82%C3%B3wna