Ściąganie tekstów będzie możliwe po zarejestrowaniu się i zalogowaniu.

To prywatna strona. Nie wysyłam żadnych reklam ani spamu.

Ciernie

Kategoria:

Jan Maszczyszyn  ur. w 1960 roku w Bytomiu. Laureat pierwszego konkursu literackiego ogłoszonego przez miesięcznik "Fantastyka" (obok Sapkowskiego i Huberatha). Debiutował na łamach "Nowego Wyrazu" w 1977 roku opowiadaniem "Strażnik". Swoje teksty publikował w "Fantastyce", "Politechniku", "Faktach", Merkuriuszu", "Odgłosach", w fanzinach: Somnambul, Fikcje, Kwazar, Feniks, Spectrum, kwartalniku literackim „Matafora”, oraz w prasie Polonii Australijskiej. W roku 2013 ukazała się antologia jego opowiadań pt:” Testimonium”.
Kilka opowiadań opublikował w antologiach „Spotkanie w przestworzach” -1977, „ Sposób na wszechświat”-1983, „Pożeracz szarości”- 1991 , „ Dira necessitas” - 1988, „Bizzaro Bazar” 2013.
Był jednym z założycieli pierwszego w Polsce klubu fantastyki  „Somnambul” wydającego periodyk o tym tytule.
W 1989 roku wyemigrował do Australii, gdzie mieszka do dzisiaj. Powrócił po latach do pisania SF, publikuje w różnych portalach fantastycznych i czasopismach. Współpracuje z polskim centrum Bizzaro „Niedobre literki”.
Strona o autorze: http://jahusz.com/